Praktische zaken

Als je het hebt over het coachen, wil je natuurlijk weten hoe dat in elkaar steekt

Niemand ziet dat je je best doet

Hoe wordt er gecoacht?

Coachen doe ik volgens het principe van Oplossingsgericht Werken. Hierbij kijk ik naar de successen die je al hebt bereikt. Waar ben je goed in? Waar word je blij van? Wat helpt je? Wat heeft al geholpen? Oplossingsgericht werken is een bewezen positieve en sterke manier om veranderingen bij mensen en organisaties voor elkaar te krijgen.

Nog niet zo heel lang geleden werd er in de psychologie en opvoeding vooral gekeken naar wat niet goed was. Men hield vooral bezig met mogelijke oorzaken en het “repareren” van schade. In alles lag de oplossing vooral op het afleren van ongewenst of negatief gedrag; straffen dus. Dat doe ik dus niet.

Bij oplossingsgericht werken pas ik verschillende methodes toe zoals bijvoorbeeld NLP, ACT, TA en Ret. Ik kijk met jou naar de oplossing.

Doe het stap voor stap. Kleine stappen zijn gemakkelijker te zetten en brengen een positieve beweging op gang. Het gaat om de “beweging”. Dat je de goede kant op beweegt.

Aantekeningen Allegorie coaching

De uitgangspunten van oplossingsgericht werken

01

Doe meer van wat goed werkt en stop met datgene dat niet werkt. Als iets heel goed werkt deel dit dan met anderen. Je zal merken dat dit extra energie geeft en creatieve impulsen met zich mee brengt.

02

Als iets niet goed gaat kijk dan naar waar de uitzonderingen zijn: Wanneer gaat het iets beter of zelfs goed? Wat is er in die situatie dan anders? Wat doe jij anders?

03

Mensen zijn competent. Wij beschikken over kwaliteiten en bronnen om stappen te zetten in onze ontwikkeling. Kijk maar naar wat je in het verleden succesvol hebt gedaan!

04

Leg je focus op de toekomst. Als je blijft praten over de “slechte” dingen uit het verleden dan verander je dat verleden niet. Kijk naar voren en ga er van uit dat die “slechte” dingen er niet meer zijn. Hoe ziet het er dan uit? Wat is er dan anders?

Outside Allegorie coaching

Je hebt nergens zin meer in

Hoe gaat zo’n coachingstraject?

In het coachingstraject hebben we 1-op-1 gesprekken die vertrouwelijk zijn. We starten altijd met een kennismakingsgesprek en niet met een intakeformulier. Op die manier kunnen we kennismaken en kan ik een beeld krijgen van wat jij nodig hebt. Als we een klik hebben en je wilt door mij gecoacht worden, kunnen we een vervolggesprek plannen. Wanneer blijkt dat je ergens anders beter geholpen kan worden, zal ik je dat ook zeggen. Even goede vrienden! Dan kan ik je doorverwijzen naar een collega coach die jou misschien verder kan helpen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je andere professionele hulp nodig hebt. Ik kan je dan doorverwijzen.

Een coachingstraject duurt ongeveer 5 à 6 sessies per hulpvraag. Tijdens deze sessies praten we vooral waarbij ik jou stimuleer anders te denken, kijken en voelen. Je kan huiswerkopdrachten meekrijgen en oefenen in je dagelijks leven. Samen vinden we jouw oplossing voor jouw vraag. Ik zal jou nooit zeggen wat je moet doen. Dat bepaal jij helemaal zelf.

Trap Allegorie coaching

Vertrouwelijk

Volgens de wet WGBO blijft alles wat wij bespreken tussen ons. Ik mag dus niets delen met anderen (zoals collega’s, gezinsleden, werkgevers etc) zonder jouw toestemming.

Vervolgens

Hoe vaak en wanneer we gesprekken hebben, hangt van jou af. Daar maken we samen vooraf afspraken over, meestal zijn zo’n 5 gesprekken genoeg. Je ben dus niet maanden bezig met een coachingstraject en je ziet al snel resultaat.

Fotolijst Allegorie coaching

Je kan met niemand ècht praten

Waardoor professioneel?

Mijn professionaliteit blijkt uit de gevolgde en afgeronde opleidingen en cursussen. Hierdoor kan ik vakkundig coachen. Natuurlijk wordt dit niet alleen hierdoor bepaald. Ik ben ook aangesloten bij de grootste belangenorganisatie voor coaches (NOBCO). Deze organisatie heeft niet alleen toelatingseisen, het zorgt ook dat ik mij aan de kwaliteitseisen en regels in de branch moet houden. Professionaliteit kan je altijd aantonen.

Mocht je toch een klacht hebben dan kan je gebruikmaken van de klachtenregeling van de NOBCO. Hierdoor ben je gegarandeerd van een onafhankelijke afhandeling van je klacht.

Kompas Allegorie coaching

Opleidingen

» Brede Coachopleiding (post-HBO, NFG geaccrediteerd en erkend)

» Specialisatie jongerencoaching na de Brede Coachopleiding (post-HBO, NFG geaccrediteerd en erkend)

» Psychosociale Basiskennis (post-HBO, CPION erkend)

Cursussen

» Transactionele Analyse 1-0-1

» Trauma, herkennen en erkennen

» Coaching bij hoogsensitiviteit

» Counseling bij depressie en rouw

» Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode

Lamp Allegorie coaching

"Your time is limited, don't waste it living someone else's life"

- Steve Jobs -