Hoe wordt er gecoacht?

Coachen doe ik volgens het principe van Oplossingsgericht Werken. Hierbij kijk ik naar de successen die je al hebt bereikt. Waar ben je goed in? Waar word je blij van? Wat helpt je? Wat heeft al geholpen? Oplossingsgericht werken is een bewezen positieve en sterke manier om veranderingen bij mensen en organisaties voor elkaar te krijgen.

Hierbij pas ik verschillende methodes toe zoals bijvoorbeeld NLP, ACT, TA en Ret. Het is namelijk een illusie dat je door veel te weten over “het probleem”, “de oorzaak” en “de schuldige” je dichter bij de oplossing komt. Ik kijk naar de oplossing.

Aantekeningen Allegorie coaching

Uitgangspunten oplossingsgericht werken

01

Doe meer van wat goed werkt en stop met datgene dat niet werkt. Als iets heel goed werkt deel dit dan met anderen. Je zal merken dat dit extra energie geeft en creatieve impulsen met zich mee brengt.

02

Als iets niet goed gaat kijk dan naar waar de uitzonderingen zijn: Wanneer gaat het iets beter of zelfs goed? Wat is er in die situatie dan anders? Wat doe jij anders?

03

Mensen zijn competent. Wij beschikken over kwaliteiten en bronnen om stappen te zetten in onze ontwikkeling. Kijk maar naar wat je in het verleden succesvol hebt gedaan!

04

Leg je focus op de toekomst. Als je blijft praten over de “slechte” dingen uit het verleden dan verander je dat verleden niet. Kijk naar voren en ga er van uit dat die “slechte” dingen er niet meer zijn. Hoe ziet het er dan uit? Wat is er dan anders?

05

Doe het stap voor stap. Kleine stappen zijn gemakkelijker te zetten en brengen een positieve beweging op gang. Het gaat om de “beweging”. Dat je de goede kant op beweegt.

outside Allegorie coaching

"Your time is limited, don't waste it living someone else's life"

- Steve Jobs -